Oferty pracy


Nabór na wolne stanowisko pracy strażnika Państwowej Straży Rybackiej na Posterunek PSR w Piotrkowie Tryb.

12‑03‑2018 13:01:18

Sieradz dnia 12.03.2018

Państwowa Straż Rybacka w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
Komendant Wojewódzki

poszukuje kandydatów na stanowisko:
strażnika Państwowej Straży Rybackiej
na Posterunek PSR w Piotrkowie Tryb.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: teren woj. łódzkiego

Do zakresu obowiązków strażnika PSR należy:

1. Ścisłe przestrzeganie przepisów ustawy o rybactwie śródlądowym, ustawy o broni
i amunicji oraz obowiązujących w Straży Regulaminów

2. Kontrolowanie zgodności z ustawą o rybactwie śródlądowym prowadzenia gospodarki
rybackiej przez uprawnionych do rybactwa

3. Prowadzenie kontroli osób dokonujących połowu ryb

4. Noszenie przydzielonej służbowej broni palnej

5. Szczególna ochrona przydzielonej broni palnej i innych środków przymusu bezpośredniego

6. Ścisłe przestrzeganie zasad bezpieczeństwa podczas występowania z bronią i w momencie jej użycia

7. Noszenie umundurowania, legitymacji służbowej i oznaki strażnika podczas wykonywania czynności służbowych

8. Udział w służbie patrolowej stosownie do zadań wyznaczonych przez przełożonych

9. Kontrola czystości wód i ujawnianie sprawców zanieczyszczeń

10. Zachowanie tajemnicy i zasad poufności zarówno w trakcie pracy w Straży jak i po jej
zakończeniu

11. Występowanie przed sądami powszechnymi w charakterze oskarżyciela publicznego

12. Stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych i doskonalenie się w wykonywaniu
powierzonych zadań

13. Dokładne i terminowe wykonywanie poleceń wydawanych przez przełożonych

14. Szczególna dbałość o ochronę mienia państwowego, powierzony sprzęt i materiały

15. Postępowanie zgodnie z zasadami praworządności

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposób wykonywania zadań:

a) praca w zespole – zaufanie/zasady partnerstwa

b) praca w kontakcie z ludźmi częste sytuacje konfliktowe

c) wykonywanie zadań na terenie województwa łódzkiego

d) praca w terenie/przy komputerze

e) praca w terenie również w dni świąteczne i wolne od pracy, również w godzinach nocnych

 

Niezbędne wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • obywatelstwo polskie
 • niekaralność
 • wykształcenie: minimum średnie
 • znajomość aktów prawnych regulujących pracę Straży
 • znajomość przepisów BHP i przeciwpożarowych
 • znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy
 • dobra znajomość obsługi komputera
 • umiejętność skutecznej komunikacji i perswazji
 • odporność na stres
 • odporność na zmienne warunki atmosferyczne, termiczne, umiejętność poruszania się w terenie
 • stan zdrowia pozwalający na pełnienie służby w Państwowej Straży Rybackiej

Wymagania dodatkowe:

a) dyspozycyjność

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

a) CV i list motywacyjny

b) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

c) oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

e) inne dokumenty i zaświadczenia potwierdzające przydatność kandydata do pracy w PSR (istotne przy ocenie kandydata)

f) dokładne dane kontaktowe

 

Termin i miejsce składania dokumentów:

W teczce, do 23.03.2018r. – w siedzibie PSR w Sieradzu Plac Wojewódzki 3 ,

tel. 43 827 10 00

 

Inne informacje:

Proponowane wynagrodzenie brutto: 2100,00.zł.

Pierwsza umowa o pracę zostanie zawarta na okres próbny - 3 miesiące

Przyjęcie do pracy odbędzie się w siedzibie PSR w Sieradzu . Składać się będzie z dwóch etapów:

 1. Komisyjny przegląd teczek – ocena złożonych dokumentów,
  kwalifikacja/dyskwalifikacja

 2. Przeprowadzony test i rozmowa kwalifikacyjna lub rozmowa kwalifikacyjna przed powołaną Komisją – ostateczny wybór jednego kandydata

Dodatkowe informacje tel. (43) 827 10 00

 

Komendant Wojewódzki
Państwowej Straży Rybackiej
w Łodzi z siedzibą w Sieradzu
Marian Kobielski

 

Pełna treść w załączonym pliku.

Trwa wczytywanie metryki. Proszę czekać.
Informacja wytworzona przez:
Beata Kielek , w dniu:  16‑05‑2008 11:37:00
Informacja wprowadzona do BIP przez:
Marcin Wyszkowski
email: mwyszkowski@finn.pl
, w dniu:  $dateTool.format("dd-MM-yyyy HH:mm:ss", $date).replace(" ", " ").replace("-","‑").replace(" 00:00:00", "")
Data ostatniej aktualizacji:
12‑03‑2018 13:12:01
Ilość wyświetleń:
Trwa wczytywanie
Wczytywanie danych...
Lp. Rodzaj zmiany article-history-date-create Wytworzono przez Wprowadzono przez Akcje
article-history-load-more
article-show-archive